måndag 1 februari 2016

...Freestyle Libre

Sonen som nu är vuxen fick idag en Freestyle Libre. Äntligen är detta diabeteshjälpmedel upphandlat av landstingen i Sverige! För ett år sen visste vi att apparaten fanns. Men inte tillgänglig. Så hjälpen fanns som innanför en förtretlig glasruta. Jag skrev till en politiker. Blev hänvisad till en annan. Skrev till honom också. Han beklagade att vem som helst inte kunde få.

Men nu. Freestyle Libre. En apparat som inte kräver något stick i fingret för att mäta blodsocker. En sensor som sätts fast på armen, med ett minimalt stick just innanför huden, fasttejpad i fjorton dagar. Så själva apparaten. Sensorapplikatorn. Den som avläser blodsockervärdet genom att föras över sensorn i en sekund.

Vad innebär detta rent praktiskt? Jo, han slipper sticka hål i sina fingrar upp till tolv gånger per dag som han behövt för att ha ordentlig koll.

Sensorn räcker i två veckor. Sedan sätter han dit en ny. Han får nya med posten. Och nu blir det tjugosex stick om året i stället för tretusensexhundrafemtio.