lördag 27 maj 2017

...vänligt eller åthutande på finska

Inför min födelsedagsfest planerade jag att ta de inbjudna till hjälp att avgöra om finska språket med alla sina mjuka vookaaleer kan låta vänligt trots hårda ord.

Jag ringde Päivi ett par dagar innan tillställningen och bad henne förbereda ett kort tal på finska. Jag önskade några meningar med vänlig innebörd och vänlig ton, sedan några meningar med åthutande innebörd men med samma vänliga ton. Sedan exakt samma meningar, både de vänliga och de åthutande, sagda på ett mycket argt sätt. Hon nappade direkt och när festen kom och Päivi talade satt gästerna och jag och lyssnade noga. Vilka meningar var vänliga? Vilka var åthutande?

För självaste talaren måste det varit komiskt att höra sig själv fräsa 'bästa vän sen tjugofem år' och sen kattlikt spinna typ 'lär dig att komma i tid'.

Handuppräckningen visade att hälften gissade rätt mellan vänligt och argt. Det stärkte min tes om att finskan kan låta mjuk när orden är hårda.

Och de som gissade rätt belönades med finsk lakrits från Ålandsbåten.