fredag 28 oktober 2016

...kvinnans hjärta som ännu talar

Här finns styrkan och svagheten, sida vid sida. Kvinnans hjärta talar ännu. Ett utdrag ur sidan fyrtiofyra.

"...min önskan är utan stolthet, utan värdighet, men mänsklig, bräcklig, sårbar och ärlig, det är en vädjan du inte behöver möta, men ser du då inte, eller tror du jag är stark, har jag lyckats lura dig, min styrka, ja den finns, men också, jag skälver, är skälvande själv, du hör det på ordet, oviss, ser inte vägen, underifrån talar mitt inre, må du inte kliva på mig när jag ber dig, tycker du jag sänker mig, gör mig skör, kanske du blir generad,

tro inte att glädjen är förbi, om du aldrig kommit tillbaka hade det gått lättare, jag var beslutsam, modig, kraftfull och ljus i tanken, välsignade alla som lämnat sina sädesceller för oss som var i nöd, och värmen jag kände inför just honom som skulle ge mig lycka, på ett sätt som du genom alla år förvägrat mig, att denna möjlighet ändå fanns, det är egendomligt hur allt utvecklats, att det kan fungera, det går utanför mitt förstånd,..."